Nu har adresslistan och båtplatsfördelningen uppdaterats för 2013.
 
powered_by.png, 1 kB

Hemsidan
Muddring
Skrivet av Ulf Westling   
2013-09-07
I samband med att Fastighetsverket har beställt arbete till Lotsstugan så kommer det en grävare till Sanna under augusti – september. ( prel. beräknad)
Vi har träffat “grävaren” vid dennes platsbesök på Sanna för ca 2 veckor sedan. Han är villig att muddra om det inte uppstår hinder av något slag. 
Det vi begärt prisförslag på är muddring i inre delen  med båtplatsnummer 1 och in mot “gamla” nummer 7 i en fyrkant som gränsas av vid laststegen. 
Uppskattat muddringsdjup ca 70 cm. Massorna skall läggas snyggt upp mot vallen och planen vid stranden.
Det första priset som lämnades, var ett uppskattningspris var på nivå 15-20000 kronor.
 
Vi har efterfrågat ett pris, mer specifikt (och lägre).
När vi får, Om vi får, ett specificerat pris, återkommer styrelsen med en direkt fråga om Ja eller Nej, och som skall besvaras med relativt kort varsel.
Därför får ni denna förberedande information så att beredskap finns att svara på frågan.
 
 
Protokoll årsmöte 2013
Skrivet av Erik Nyquist   
2013-09-07

Protokollen för årsmötet 2013 finns nu att läsa:

Årsmöte 2013 Protokoll

Årsmöte 2013 Sanna Vattenförening

På mötet har följande stadgeförändring för Sanna Intressentförening antagits:

Alla som äger eller hyr en fastighet eller del av fastighet erbjuds medlemskap i Sanna Intressentförening. Den som antagits som medlem av årsmötet och som erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift är medlem.

 


 

 
Vattenproblem lösta
Skrivet av Erik Nyquist   
2013-09-07

Under sommaren 2013 har inte pumpanläggningen på Sanna inte fungerat. Vattennivån har varit mycket låg och ransonering genomfördes därför i juli.

Felet är nu åtgärdat av Christer Berge som med hjälp av Nordborr upptäckte att ett elfel orsakat att pumpen gått baklänges under hela sommaren. 

Den 1 juni i år när E-on / One var ut och reparerade stora elkabeln in till Brämön, så uppstod en fasförskjutning i kabeln i samband med reparationen.
Konsekvensen av fasförskjutningen blev att när pumptiduret i vår anläggning slog igång så gick vattenpumpen baklänges.
Tydligen har ett tillräckligt tryck ändå skapats vid bakåtpumpningen så att en begränsad mängd vatten pumpats upp i tanken.

Sedan felet avhjälpts har upptaget varit i stort mellan 3 till 4 gånger så stort beroende på vattenförbrukningen. Allt har efter “återstart” fungerat utan problem.

Pumphuset har under augusti försetts med NYTT plåttak. Det gamla papptaket var 21 år och behövde förnyas.

Den 1/10 stängs vattnet av för säsongen.

 

 

Senast uppdaterad ( 2013-09-07 )
 
© 2014
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.