Ringar på vattnet

Pressmeddelande från Sundsvalls kommun gällande projektet “Ringar på vattnet”.

I ett nytt samarbetsprojekt vill Sundsvall, Timrå och Ånge storsatsa på turismen kring våra kuster och vattendrag. Ett 20-tal finansiärer har gått in i projektet som går under namnet ”Ringar på vattnet” och målet är att få ihop en budget på 45 miljoner kronor för att förverkliga planerna.

De viktigaste potentiella finansiärerna, Länsstyrelsen och Tillväxtverket har ännu inte tagit ställning till om de ska gå in i projektet, men om allt går i lås så kommer projektet betyda jättemycket för att locka besökare inom ett segment där vi tidigare varit ganska svaga, säger Maria Åslin, marknadschef på Näringslivsbolaget.

Om finansieringen säkras kommer projektet att inledas redan efter årsskiftet 2016 och pågå fram till 2018. För Timrås och Sundsvalls del kommer det i första hand att handla om att förbättra hamnar och anläggningar längs kusten, och för Ånges del om att skapa fiskecenter och anläggningar där man kan rengöra redskap och fiskeutrustning efter Ljungan.

I Sundsvall inleds projektet på Brämön och Lörudden. På Brämön byggs en serviceanläggning och en ny hamn. En vågbrytare konstrueras och hamnbassängen i Norrhamn muddras. I Lörudden byggs också en serviceanläggning och helt ny hamn för att kunna hantera fler båtgäster. Här blir det också ny bilparkering och en ny väg ner till hamnen.


Övriga delprojekt:

Inre hamnen – Husbilsparkering vid Södra kajen

Tranviken – Ny båtbrygga

Tjuvholmen – Ny båtbrygga

Galtströms bruk – Renoverad kaj, utredning om hur området ska kunna göras mer attraktivt.

Åkeröviken på Åstön – Servicehus med WC, kök och dusch, dubbelt så stor båtbrygga.

Tynderö – Café, Bed & Breakfast, samt en ny färjebrygga.

Wifstavarv – Ny slamsuganläggning i båthamnen.

Ånge, Haverö och Ljunga södra – Varsitt fiskecentrum för sportfiskare, anläggningar för rengöring av fiskeutrustning och redskap.

I Destination Sundsvall (Sundsvall, Timrå, Ånge) har vi ett mål att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen, och den här satsningen är ett led i den ambitionen. Blir planerna verklighet är jag övertygad om att båt- och fisketurister kommer att hitta till vårt område på ett helt annat sätt än tidigare, avslutar Peter Germer, näringslivschef i Timrå kommun.

Pressmedelande Sundsvalls kommun. Källa: Sundsvalls kommun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *