Brämön

Om Bremön

Bremön är en ö söder om Sundsvall. Om du tittar i din kartbok så heter ön Brämön, men  många använder fortfarande den äldre stavningen med “e”.

Bremön är fem kilometer lång och tre kilometer bred och har en yta om 1100 hektar. Bremöns högsta punkt är Tomasberget på 73 meter över havet. Bremön skiljs från fastlandet av det cirka två kilometer breda Bremösundet. Närmsta hamn på fastlandet är Lörudden. Bremön är en så kallad Kronoholme och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Det finns två samhällen på Bremön. Sanna ligger på öns västsida och blickar mot fastlandet. Sanna är en före detta lotsplats med 15 fritidshus. Många av de som bor på Sanna är ättlingar till de lotsar som arbetade på Bremön. Sanna var länge det naturliga målet för seglare då där finns en stor kaj med potential för en bra gästhamn. Kajen är för närvarande i behov av reparation och ägaren Statens Fastighetsverk har därför stängt av dess yttre del tills vidare.

Norrhamn ligger som namnet antyder på öns norra del och innehåller öns äldsta bebyggelse. Norrhamn består av de gamla fiskelägena Hamn och Viken med ett 40-tal hus, som är väl bevarade och numera kulturmärkta. Fiskestugorna och fyrvaktarbostäderna används idag som fritidsbostäder. Fiskestugorna står tätt med kokhusen uppåt och svalen ned mot havet. Av de nuvarande fiskestugorna torde de äldsta vara från tidigt 1700-tal. Där finns Kapellet som är från 1600-talet och uppfört av “gävlefiskare”. Öster om kapellet ligger Bremö fyrplats som uppfördes 1859. Skola på Bremön fanns mellan 1908 – 1930. Skolan drevs endast de år då elevantalet uppgick till minst sex elever.

De båda samhällena är sammanlänkade via en gångstig som går tvärs över ön.

Söder om ön ligger Bremö Kalv, vanligen benämnd Kalven, en liten ö som separeras från huvudön av det smala Kalvsundet. I Kalvsundet finns två fina sandstränder på Bremösidan. Kalven befolkades tidigt av fiskare, men idag finns det liksom på Bremön endast sommarstugor kvar.

Länkar
Mer information om Brämö Fyr

Statens Fastighetsverk om Brämön