Föreningen

Om Sanna Intressentförening
Sanna intressentförening grundades 1973. I föreningens aktiviteter ingår administration av båtplatser, gemensamt midsommarfirande, årlig surströmmingsfest, årsmöte och den gemensamma arbetsdagen. Gemensamma aktiviteter äger rum varje sommar i juni och juli månad. Föreningen har också ansvarat för gästhamnsverksamheten och kajavgifter har finansierat det löpande underhållet av kajen. Denna verksamhet har upphört i och med att kajen stängts av av Statens Fastighetsverk. Föreningens är mestadels verksam under sommaren, men på grund av problemen med kajen är styrelsen numera aktiv under större delen av året.

Sanna Vattenförening grundades 1992 i samband med att en gemensam brunn borrades.