Föreningen

Om Sanna Intressentförening
Sanna intressentförening grundades 1973. I föreningens aktiviteter ingår administration av båtplatser, gemensamt midsommarfirande, årlig surströmmingsfest, årsmöte och den gemensamma arbetsdagen. Gemensamma aktiviteter äger rum varje sommar i juni och juli månad. Föreningen har också ansvarat för gästhamnsverksamheten och kajavgifter har finansierat det löpande underhållet av kajen. Denna verksamhet har upphört i och med att kajen stängts av av Statens Fastighetsverk. Föreningens är mestadels verksam under sommaren, men på grund av problemen med kajen är styrelsen numera aktiv under större delen av året.

Styrelsen består av:

 • Ordförande: Ulf Westling
 • Kassör: Gunvor Hagelberg
 • Sekreterare: Torbjörn Eng
 • Suppleanter: Eva Bohlin, Per Nyquist

Dessutom finns övriga ansvarsposter enligt:

 • Revisorer: Sven-Åke Johansson och Leif Lindström
 • Suppleant: Eva Selander Rådman
 • Festkommitté  (sammankallande)
  • Surströmming: Lars Rydberg och Arvid Hagelberg
  • Midsommarafton: Per Nyquist
 • Valberedning: Elisabeth Kollberg och Ulrika Nyquist
 • Representant Hamnföreningen Lörudden: Ulf Westling
 • Vattenansvarig: Christer Berge
 • Webbansvarig: Gustav Ekeblad

Antalet medlemmar i föreningen är 21 stycken, men ett långt större antal personer är aktiva.

Sanna Vattenförening grundades 1992 i samband med att en gemensam brunn borrades. Styrelsen består av samma personer som ovan, men det finns ett antal hushåll som valt att inte vara medlemmar i vattenföreningen.