Bilder från stormen

Annandag jul 2011 slog stormen Dagmar till med stor kraft mot Sanna. Stormen drabbade Norge, Sverige och Finland. I Sverige berördes främst länen Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Örebro och Stockholm. På Höga Kustenbron, kring 65 km norr om Brämön, uppmättes i byarna 41 m/s, långt över gränsen till orkan (på pylonerna 180 m över havet, ej officiell SMHI-mätning).

Bebyggelsen på Sanna klarade sig förhållandevis bra, men mycket skog i anslutning till Sanna slogs omkull.

Stormskog

One Reply to “Bilder från stormen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *