Bok om fiskarkapell

Bok publicerad om fiskarkapellen söderut längs kusten från Brämön. “Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland” är skriven av antikvarierna Lars Nylander, Daniel Olsson och Bo Ulfhiem. Se artikeln hos SVT: Fiskarkapell Utskrift av SVTs artikel: Fiskarkapell.pdf

Bilder från stormen

Annandag jul 2011 slog stormen Dagmar till med stor kraft mot Sanna. Stormen drabbade Norge, Sverige och Finland. I Sverige berördes främst länen Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Örebro och Stockholm. På Höga Kustenbron, kring 65 km norr om Brämön, uppmättes i byarna 41 m/s, långt över gränsen till orkan (på pylonerna 180 m över havet, ej officiell SMHI-mätning). Bebyggelsen på [Mer]